Data interpretatie

Met de BEEP base verzamel je data in je bijenkast. De gewichts-, geluids- en temperatuurgegevens worden weergegeven in een grafiek. Hier kan je de data interpreteren.

Klik hier voor meer uitleg over de interpratie van gewichtsdata.