Data interpretatie

Met de BEEP base verzamel je data in je bijenkast. De gewichts-, geluids- en temperatuurgegevens worden weergegeven in een grafiek. Hier kan je de data interpreteren.

Klik hier voor meer uitleg over de interpratie van gewichtsdata.

Klik hier voor meer uitleg over de interpratie van geluidsdata.

Beep%20base%20data%20voorbeeld